Nghiên cứu từ khóa trong kinh doanh trực tuyến

Vì doanh nghiệp của bạn là trực tuyến, nơi tốt nhất để bắt đầu nghiên cứu kinh doanh là xem xét các từ khóa liên quan đến ý tưởng của bạn.

Mặc dù bạn sẽ không chỉ muốn dựa vào các công cụ tìm kiếm để mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp của mình, nhưng bạn sẽ cần kiểm tra để đảm bảo số người đang tìm kiếm ý tưởng giống như bạn không quá nhiều.

Bạn hãy bắt đầu bằng cách lập danh sách các từ và cụm từ mọi người sẽ sử dụng để tìm kiếm chủ đề kinh doanh của bạn. Nếu bạn buôn bán một loại dịch vụ hỗ trợ ảo thì mọi người sẽ sử dụng từ khóa nào để tìm thấy cửa hàng của bạn? Khi bạn có danh sách của mình, hãy sử dụng một công cụ từ khóa để cho bạn biết tần suất các cụm từ đó được tìm kiếm. Có nhiều công cụ bạn có thể dùng, một số miễn phí và một số phải trả phí. SEO Book cung cấp một công cụ thống kê từ khóa miễn phí. Nhập từ khóa của bạn và ứng dụng này sẽ cho bạn biết số lần tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm chính mỗi tháng. Nó cũng sẽ cung cấp các từ khóa liên quan.

Nghiên cứu từ khóa trong kinh doanh trực tuyến là điều cần thiết
Nghiên cứu từ khóa trong kinh doanh trực tuyến là điều cần thiết

Khi bạn đã lập được một danh sách các từ khóa tốt, hãy nhập chúng vào một công cụ tìm kiếm để kiểm tra các kết quả được trả về. Các trang web hàng đầu được liệt kê là các cửa hàng trực tuyến, blog hoặc nhà cung cấp dịch vụ? Việc truy cập các trang web này không gây hại gì cả, vì vậy bạn có thể xem những thứ họ đang cung cấp và liệu bạn có thể cung cấp một thứ khác biệt hơn hay tốt hơn không.

Mục tiêu của bạn trong công việc nghiên cứu từ khóa trong khi chọn ý tưởng kinh doanh trực tuyến là tìm các từ khóa kết hợp tốt nhất có tần suất cao nhất (mức độ phổ biến) với ít kết quả nhất được trả về trong một tìm kiếm (tính cạnh tranh).