7 cách kiếm tiền trực tuyến và được trả tiền trong vòng 24-72 giờ (phần 2)

4. Kiếm tiền qua các nhiệm vụ trực tuyến nhanh

Amazon Mechanical Turk là một cách mà bạn có thể kiếm tiền và đạt được thành công lớn thông qua HIT. Bạn cần trả lời một số câu hỏi cơ bản. Một số nhiệm vụ không thể được thực hiện bởi máy tính và vì thế bạn sẽ được trả tiền để thực hiện công việc. Bạn có thể thực hiện một số nhiệm vụ như phiên mã hay nghiên cứu, chơi trò chơi, …

Khi bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ và được phê duyệt, tiền sẽ được gửi đến tài khoản Amazon của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể.

5. Được trả tiền để chia sẻ suy nghĩ của bạn

Trong Paid Viewpoint, bạn sẽ kiếm tiền bằng cách trả lời các câu hỏi khảo sát. Đăng ký rất nhanh, dễ dàng và miễn phí và bạn được thanh toán qua PayPal. Bạn nhận được tiền ngay sau khi hoàn tất đăng ký – $ 1 được gửi cho bạn sau khi hoàn tất quy trình này. Tiền sẽ được gửi đến tài khoản của bạn một cách nhanh chóng trong vòng 72 giờ.

Chia sẻ suy nghĩ của bạn và kiếm tiền

6. Kiếm tiền với 7Get

Ứng dụng Field Agent có thể được cài đặt cả trên thiết bị Android và Apple. Bạn chỉ cần tìm kiếm các nhiệm vụ trong khu vực của bạn, thực hiện nghiên cứu, gửi chi tiết về những phát hiện của bạn. Các tác vụ này rất đơn giản và liên quan đến việc ghé thăm các cửa hàng và kiểm tra các vấn đề như tuân thủ hiển thị, bố cục, cách bài trí,…. Mỗi nhiệm vụ có thể cung cấp cho bạn thu nhập từ $ 3 đến $ 12. Bạn có thể rút tiền qua Paypal bất cứ lúc nào miễn là số dư của bạn trên 2 đô la.

7. Kiếm tiền với phiên âm

Nếu bạn giỏi gõ nhanh và phiên âm, thì đây là công việc thích hợp dành cho bạn. Bằng cách đăng ký tại Transcribe Me, bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi file âm thanh và video thành dạng văn bản. Tất cả những gì bạn cần là một máy tính kết nối với internet và kỹ năng phiên âm của bạn. Bạn có thể yêu cầu thanh toán bất cứ lúc nào miễn là bạn có số dư tối thiểu là 20 đô la. Transcribe Me sẽ thanh toán nhanh chóng và an toàn thông qua PayPal cho bạn vào mỗi thứ Năm trước 9 giờ sáng.

Đây là tất cả những cách tuyệt vời để bạn kiếm tiền trực tuyến và được trả tiền trong vòng từ 24 đến 72 giờ. Bạn có thể thực hiện công việc ở bất cứ đâu với thời gian phù hợp cho bạn.